5 Inverness Road & 450 South Circular Road

Ireland
קרן אירלנד ישראל מנוהלת על ידי יזמי נדל״ן מנוסים. אנו משקיעים בנדל"ן באירלנד משנת 2011 ומביאים איתנו ניסיון רב שנים בנדל"ן האירי, בדבלין בפרט, הרבה פרויקטים מוצלחים ומשקיעים מרוצים.

תמצית העסקה

5 Inverness Road & 450 South Circular Road

רכישה והשבחת שני בנייני מגורים בעיר דבלין.

הנכסים הינם נכסים למגורים בבניה רוויה, הכוללים 13 יחידות דיור סה”כ בעלות כוללת של 1.24 מליון אירו. הוצאות נלוות לרכישה כולל עלויות שיפוץ והשבחה, הקמה וייזום 333.1 אלף אירו,
סה״כ עלות העסקה  1.57 מליון אירו. הבניינים נמצאים בחלקה הצפוני של דבלין, עם אוכלוסייה סוציו אקונומית ממוצעת ובקרבת מרכזי בילוי, תחבורה ציבורית, ברים ומסעדות.

מימוש תוך 4 שנים, עליית ערך צפויה של כ 16%.

העסקה נרכשה בהצלחה!

תנאי ההשקעה

תקופת ההשקעה
כ 4 שנים
חלוקת רווחים לשותפים
רבעוני - בצירוף דוח״ות מפורטים
סכום השקעה מינימלי
€70,000
מטבע ההשקעה
אירו (€)

נתוני הנכס

בשונה מעסקאות קודמות, בעסקה זו אנו מתכוונים לרכוש 2 נכסים ולקבל מימון בנקאי לטובת מינוף הכסף עימו נרכוש נכס שלישי.

שני הנכסים הינם נכסים למגורים בבניה רוויה, כוללים 13 יחידות דיור סה"כ בעלות כוללת של 1.24 מליון אירו. הוצאות נלוות לרכישה כולל עלויות שיפוץ והשבחה, הקמה וייזום 333.1 אלף אירו, סה״כ עלות העסקה  1.57 מליון אירו.

הנכסים נמצאים במצב סביר, אחד מהכנסים ריק ודורש שיפוץ ואכלוס מלא ובנכס השני ישנה דירה אחת מאוכלסת ובאר נבצע שיפוץ גם כן.

עלות מוערכת לשיפוץ 216 אלף אירו (עלות זו כלולה בתחשיב הוצאות נלוות).

הבניינים נמצאים בחלקה הצפוני של דבלין, עם אוכלוסייה סוציו אקונומית ממוצעת ובקרבת מרכזי בילוי, תחבורה ציבורית, ברים ומסעדות.

דמי הניהול השנתיים עומדים על כ 7.5% מההכנסה פלוס ניהול עליון של 6.5% מההכנסה פלוס מע״מ אירי.

טיפול ברכישה על ידי עו״ד כ – 0.65% (כלול בתחשיב הוצאות נלוות).

מס רכישה של 1% (כלול בתחשיב הוצאות נלוות).

רישום העסקה ברשם המקרקעין 1,600 אירו (כלול בתחשיב הוצאות נלוות).

עלות הקמת חברה לטובת רכישת הנכס 2,420 אירו (כלול בתחשיב הוצאות נלוות).

עלות מוערכת להקמת מימון 15,000 אירו (כלול בתחשיב הוצאות נלוות).

כמו תמיד, בשנה הראשונה, ייתכנו תיקונים והוצאות בלתי צפויות קלות, יש לקחת זאת בחשבון.

תשואה שנתית סופית (IRR) מהכנסות שכ״ד לאחר אכלוס מלא ומימון מוערכת של כ-12.2% לאחר כל ההוצאות הצפויות, לפני מיסים.

חלק מהתשואה השוטפת, כ- 4%, מועברת לכיסוי הקרן ותחולק למשקיעים במועד המכירה.

תשואה מעליית ערך מוערכת של כ 4% שנתית ועליה כוללת של 16% לאחר ארבע שנים, כיוון שהנכסים נרכשים בתמחור חסר.

סה״כ תשואה מוערכת כולל עליית ערך 16.2%

מימוש תוך 4 שנים

סטטוס עסקה

העסקה נרכשה בהצלחה!

צור קשר

לפגישה וקבלת פרטים אודות נכסים להשקעה בטוחה בדבלין, השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!